Vi ser dagens behov for fremtidens IT-løsninger

9 godt etablerte IT-forhandlere, med 22 kontorer rundt om i hele landet, har gått sammen om å danne Norges største IT-kjede. Ca 300 engasjerte og dyktige medarbeidere vil bevise at vi med felles verdier og høy kunnskap kan forandre kundens IT-hverdag.Nasjonalt engasjement og lokal tilstedeværelse vil gjøre dette mulig.

Felles for alle Serit-kjedens kontorer og de rådgiverne og utviklerne du møter der, er stor entusiasme og høy kunnskap om hvordan teknologi og moderne IT-løsninger kan gi små og store bedrifter en lønnsom og effektiv måte å nå målene sine på. Veien dit går gjennom ærlig IT. For oss innebærer det å være en samarbeidspartner som foreslår løsninger som dekker kundens behov. Verken mer eller mindre.  

Kjedens hovedkontor ligger i Oslo. Kontakt oss på hovedkontoret eller ditt lokale Serit-kontor. 


Serit er Miljøfyrtårnsertifisert og vil med følgende midler sikre at HMS målene blir nådd:

  • Utforme, innføre og holde oppdatert et system for HMS som tilfredsstiller de offentlige krav til intern-kontroll. Dette system skal brukes som et redskap for å sikre at bedriftens arbeid gir færrest mulige skader og helseproblemer.
  • Videreutvikle og vedlikeholde en organisasjon av medarbeidere som har den nødvendige kompetansen, erfaring og dyktighet.
  • Informere og motivere medarbeiderne slik at de oppfatter systemet for HMS som et system som gjelder alle nivå og alle medarbeidere i bedriften.
  • Vi er opptatt av tillit. Vi skal bygge partnerskap med kundene våre og være mye mer enn bare ”en leverandør”.
  • Legge til rette for at medlemmene blir lærebedrifter og dermed aktivt bidrar til å sysselsette lærlinger. Medlemmene må ha relevante arbeidsoppgaver som muliggjør opplæring i kompetansemålene i den aktuelle læreplanen, og medlemmene må ha en ledelse som ivaretar bedriftens opplæringsansvar.
  • Være et Miljøfyrtårn som bidrar til at virksomheten er miljøvennlig og påvirke våre samarbeidspartnere tilsvarende
  • Legge til rette for IKT-løsninger som bidrar til bedret miljø
  • Systemet for HMS omfatter alle funksjoner i kjeden.