Serit logo

Serit blant de aller største IT-bedriftene

Finansavisen presenterte 6. oktober den årlige oversikten over Norges 500 største IT- og telekomselskaper. På plass nr. 66. finner vi Serit-kjeden. Dersom distributører, software- og nisje selskaper ekskluderes fra listen, er vi faktisk blant de 5-6 største i Norge.

I følge Finansavisen omsatte de 500 største IKT-selskapene for 187,3 milliarder kroner i 2013. Det tilsvarer en vekst på 4,5 prosent år over år. Da er Telenor holdt utenfor, og tallene viser kun rapportert omsetning i Norge. Avisen slår fast at veksten skyldes at gode IT-løsninger stadig blir viktigere for bedriftene, og den forventer at veksten vil fortsette i årene fremover.
Serit-kjeden hadde i fjor en omsetning på NOK 580 millioner, med en fordeling på ca 50 % hardware/ software, 25 % konsulent og 25 % driftstjenester.

Landsdekkende nettverk av IT-forhandlere

Serit ble stiftet i 2012 og består i dag av 24 lokale forhandlere med kontorer over hele landet. Serit-kjeden har en klar målsetning om å «bli best på SMB» i Norge. Med dette mener vi at vi skal være en totalleverandør av IT og mobilitet, der kundene får det beste av to verdener; lokalt engasjement og tilstedeværelse - støttet på en nasjonal plattform. Serit skal gi kundene rom for fleksibilitet og vekst og være en IT-leverandør de opplever som «sin». 

Serits fokuskunder er små og mellomstore bedrifter over hele landet samt desentralisert offentlig sektor (kommuner, skoler, helse etc.).
En sterk nasjonal kjede har vært avgjørende for å etablere gode samarbeidsavtaler med ledende leverandører. Vi opplever at bevisstheten rundt den rollen moderne teknologi har for vekst og effektivitet øker på alle nivåer. Dette setter samtidig høye krav til kjedens rådgivere og IT-konsulenter.